Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo
02/04/2019 10:49
Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

1.1. Hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp: Là hoạt động hỗ trợ kịp thời, trực tiếp cho nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa khác, bao gồm:

 a) Cứu trợ bằng tiền, hiện vật và giúp đỡ khắc phục khó khăn ban đầu;

b) Động viên tinh thần, hỗ trợ tâm lý.

1.2. Hoạt động chữ thập đỏ về trợ giúp nhân đạo: Là hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, bao gồm:

a) Trợ giúp tiền, phương tiện, công sức;

b) Trợ giúp kinh phí học nghề, tạo việc làm;

c) Trợ giúp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng;

d) Trợ giúp khác.

1.3. Nguyên tắc cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo: Bảo đảm ưu tiên những nơi, những đối tượng khó khăn nhất

a)  Trường hợp cứu trợ khẩn cấp: Thì tiền, hiện vật được cung cấp ngay, trực tiếp cho các đối tượng;

b) Trường hợp trợ giúp nhân đạo: Thì các đối tượng nhận tiền, hiện vật cứu trợ được xác định trên cơ sở bình xét công khai, dân chủ của cộng đồng và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nơi đối tượng đang được nuôi dưỡng.