1.  Chủ tịch danh dự: 

Đồng chí:  Nguyễn Thị Nguyệt - BCH Đảng bộ tỉnh- Bí Thư Huyện ủy  huyện Thạch Hà

Điện thoại:  0984269376

2.  Chủ tịch Hội:

Đồng chí: Trần Thị Thu Hằng    - BCHTV - Chủ tịch Hội

Số máy bàn: 02393.845.466

Điện thoại: 0948.676. 071 – 0963.225.571

3.  Phó chủ tịch Hội 1:

 Đồng chí: Phan Quang Hợi        - BCHTV - Phó chủ tịch TT hội

Điện thoại: 0886.999.568

4.  Phó chủ tịch Hội 2:

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Phương   - BCHTV - PBT huyện đoàn

Điện thoại: 0988312656

5.  Kế toán hội: Nguyễn Thị Quỳnh  

Điện thoại: 098.451.3597

6.  Cơ cấu số lượng UVBCH, UVBTV:

+ Ban thường vụ:          7 đồng chí

+ Ban chấp hành hội : 25 đồng chí