Hotline: 02393.845.466

- Địa chỉ: Số 34- Đường Lý Tự Trọng - Thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 02393.845.466  -  0948.676.701

- E.mail: chuthapdoth@gmail.com
- Website: chuthapdo.thachha.gov.vn

- SỐ TK: 3709211002497 -  Ngân hàng nông nghiệp Thạch Hà - Hà Tĩnh.