Mọi sự ủng hộ liên hệ gửi trực tiếp theo thông tin của từng hoàn cảnh tại "Địa chỉ nhân đạo" hoặc chuyển về "Quỹ hoạt động nhân đạo"  Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Số 34- Đường Lý Tự Trọng - Thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch: Trần Thị Thu Hằng

- Điện thoại: 02393.845.466  -  0948.676.071

- Số TK : 3709211002497 - Ngân hàng nông nghiệp Hà Tĩnh; 

- Email: chuthapdoth@gmail.com

- Website: chuthapdo.thachha.gov.vn

 

 TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI!!!