Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
02/04/2019 01:08
Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
Tuyên truyền các giá trị nhân đạo

Tuyên truyền các giá trị nhân đạo: 

Là hoạt động chữ thập đỏ về tuyên truyền các giá trị nhân đạo là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về các nội dung sau đây:

6.1. Mục đích, ý nghĩa, nội dung của hoạt động chữ thập đỏ; truyền thống nhân ái, tình thương yêu con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam;

6.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ;

6.3. Pháp luật nhân đạo quốc tế, nguyên tắc cơ bản của Phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, điều ước quốc tế khác về hoạt động nhân đạo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.