Hiến máu tình nguyện
02/04/2019 02:22
Hiến máu tình nguyện

2 đồng chí cán bộ Quảng bình ra hiến máu nhân đạo trực tiếp cho chị Thi tại bệnh viện Hà Tĩnh