Hotline: 02393.845.466

Tấm gương dũng cảm
Tấm gương dũng cảm

Đồng Chí Trần Việt Hà - BTV HU- PBT- Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà trao giấy khen cho em Nguyễn Văn Chương học sinh lớp 5 trường TH Thạch Xuân đã dũng cảm cứu sông 2 em nhỏ bị đuối nước