Thương người như thể thương thân
02/04/2019 07:51
A Quân cán bộ huyện Quảng Bình và Thầy Hùng giáo viên công tác tại Quảng Bình chuyền máu sống cho chị Thị và kịp thời cứu được chị Thi qua cơn nguy kịch. 2 anh là tấm gưởng điển hình để thanh niên noi theo
Thương người như thể thương thân

Được tin chị Thi  địa chỉ xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh tính mạng đang rất nguy kịch nếu không được truyền máu kịp thời, do nhóm máu chị Thi là nhóm máu hiếm và tại lúc đó Bệnh viên không còn nhóm máu đó.  A Quân cán bộ huyện Quảng Bình và Thầy Hùng  giáo viên  công tác tại Quảng Bình sau khi tiếp nhận thông qua mạng xã hội với tinh thần thương người như thể thương thân 2 anh đã vượt qua một chặng đường dài ra bệnh viện Hà tĩnh để chuyền máu sống cho chị Thị và kịp thời cứu được chị Thi qua cơn nguy kịch. 

Anh Quân và A Hùng nằm nghỉ sau khi lấy máu tại phòng hồi sức bệnh viện Hà Tĩnh

Ảnh đại diện

2 anh là tấm gưởng điển hình để thanh niên noi theo.