Đại diện LĐ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện chúc mừng tân Chủ tịch HCT Đỏ nhiệm kỳ 2019-2022
01/04/2019 07:43
Ngày 21/3/2019, BCH Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà tổ chức Đại hội bầu bổ sung UVBCH TV và chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2019-2022, về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Lê Thuộc, UVBTV, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; đồng chí Trần Thị Hải Việt, UVBTV, Phó chủ tịch TT Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Hương; UVBCH HU, PCT UBND huyện.
Đại diện LĐ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện chúc mừng tân Chủ tịch HCT Đỏ  nhiệm kỳ 2019-2022

Ngoài ra, tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban khác. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Phó phòng Lao động - TBXH vào BCHTV, giữ chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2019 -2022 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Ảnh đại diện