Đại hội Đại biểu Hội CTĐ-BTXH xã Lưu Vĩnh Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
28/07/2020 02:27
Sáng ngày 28/7/2020 Hội CTĐ - BTXH xã Lưu Vĩnh Sơn huyện huyện Thạch Hà tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CTĐ-BTXH xã Lưu Vinh Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đại biểu Hội CTĐ-BTXH xã Lưu Vĩnh Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phan Quang Hợi - PCT TT Hội Chữ thập đỉ huyện, đại diện các Hội NNCĐ DC/DIOSIN - NKT - TEMC, Hội người mù huyện. Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội địa phương cũng về tham dự đầy đủ.
 Đại hội đã bầu bà Trần Thị Thảo, PCT Hội PN xã giữ chức danh Chủ tịch Hội CTĐ-BTXH xã Lưu Vĩnh Sơn
BCH cũng đã bầu 5 ông bà  vào Ban thường trực  Hội CTĐ - BTXH nhiệm kỳ 2020- 2025.
Tác giả: TH - Nguồn: Ban TT