HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG BCH GIỮA NHIỆM KỲ 2017 -2022
02/03/2020 09:53
Chiều ngày 21/2/2020, được sự đồng ý của Thường trực tỉnh Hội, TTHU - UBND huyện. Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH và bầu chức danh Phó chủ tịch chuyên trách huyện Hội.
HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG BCH GIỮA NHIỆM KỲ 2017 -2022

 Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị ở tỉnh có ông Mai Lê Thuộc UVBCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, ở huyện có bà Nguyễn Thị Phương Thanh - PCT UBMTTQ huyện, ông Phạm Kim Trung - Phó trưởng phòng Nội vụ, lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện và chủ tịch Hội Chủ tịch Hội CTĐ các xã, thị trấn và trường học.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm An Bình Nguyen, mọi người đang ngồi và trong nhà 

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Vy Nguyen Hung, mọi người đang ngồi

 Đ/c Mai Lê Thuộc - UVBCH TW Hội - Chủ tịch Hội CTĐ Tỉnh lên phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hồ Bảo Khánh, Trần Hằng và Quanghoi Phan, mọi người đang đứng
Đồng chí Phan Quang Hợi - PCT TT huyện Hội đại diện 11 đ/c UV BCH mới phát biểu và nhân nhiệm vụ.
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Nam Tran, Thuoc Maile, Hieu Nguyen, Quanghoi Phan, Trần Hằng và Nga Sỹ, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đại diện 11 đồng chí mới bầu bổ sung vào BCH đồng chí PCT TT Hội đã lên phát biểu và nhận nhiệm vụ.
Sau một thời làm việc, Hội nghị đã lựa chọn được 11 đồng chí đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu bổ sung vào BCH Hội với số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%; tiếp sau đó BCH cũng đã lựa chọn bầu bổ sung 2 đồng chí vào BTV, 3 đồng chí vào BKT. Tại Hội nghị lần này BCH cũng đã bầu đồng chí Phan Quang Hợi - UVBTV giữ chức danh PCT chuyên trách Hội CTĐ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Sau khi kết thúc bầu cử, BCH Hội cũng đã thống nhất với dự thảo Chương trình hoạt động cả năm và trong thời gian tới của Hội.