KHEN THƯỞNG VINH DANH CÔNG TÁC CỨU TRỢ NHÂN DÂN VÙNG LŨ
25/11/2020 09:50
Chiều 25/11 huyện Thạch Hà đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy, các chính sách của huyện về khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 và thông báo quyết định về công tác cán bộ.
KHEN THƯỞNG VINH DANH CÔNG TÁC CỨU TRỢ NHÂN DÂN VÙNG LŨ

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai ở cơ sở và kiến nghị, góp ý về dự thảo Quy định tạm thời cơ chế hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất

17 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác ứng phó, khắc phục bão số 9 và mưa, lũ năm 2020 đã được biểu dương, và nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị 

Tác giả: TH - Nguồn: Ban BT