TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI TỈNH HÀ NAM VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TH
02/04/2019 10:06
TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI TỈNH HÀ NAM VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 43 BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI TỈNH HÀ NAM VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TH

Sáng ngày 28/3, Đoàn công tác của Đảng đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 43, ngày 08/6/2010 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ”; Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị 18, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ là nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và Phong trào Chữ thập đỏ”.

Tham dự buổi làm việc về phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Hải Anh,  Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương và các ban của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Hà Nam trong việc thực hiện Chỉ thị 43 và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 43, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ”; Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ông Bùi Quang Cẩm Phó - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong những năm qua, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoạt động có hiệu quả; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế các cấp Hội; Hướng dẫn, thẩm định quy trình tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 - 2021 đảm bảo theo đúng quy định, nguyên tắc, điều lệ Hội và Luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ; thường xuyên tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ Hội các cấp; đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động các cấp Hội trong tỉnh.

Với công tác cứu trợ và hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, nhất là trong dịp lễ, tết và cứu trợ đột xuất khi có thiên tai, thảm hoạ được các cấp chính quyền triển khai có hiệu quả. Hằng năm, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các địa phương trong tỉnh lập kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lũ nên đã hạn chế thấp nhất mức thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố đều thành lập các Ban Chỉ đạo: Cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Hiến máu tình nguyện”, Chương trình “Khám chữa bệnh nhân đạo” do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban tổ chức, tổ chức Hội là cơ quan thường trực giúp việc cho các ban chỉ đạo; qua đó, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo, tự thiện trên địa bàn đã được triển khai kịp thời, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, ông Bùi Quang Cẩm cho rằng việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư ở một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa được thường xuyên, kịp thời; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ hội ở một số địa phương, chưa được quan tâm đúng mức. Việc chỉ đạo thành lập tổ chức Hội trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; Một số tổ chức Hội và cán bộ Hội chưa phát huy tính chủ động tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo thực hiện hoạt động Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Hoạt động của một số tổ chức Hội cơ sở còn chưa thiết thực, chưa thu hút nhân dân tham gia, hiệu quả còn hạn chế.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả thực Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; Chương trình hành động số 45, ngày 31/01/2018 của Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kết luận số 101-KL/TU, ngày 12/9/2018 về việc ra soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối các hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng, ban hành Đề án số 95/ĐA-BCS, ngày 8/11/2018 về ra soát, sắp xếp tinh ngọn đầu mối các hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: UBND tỉnh đã chỉ đạo và cho phép sáp nhập Hội Bảo trợ Người Khuyết tập và Trẻ mồ côi tỉnh vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam; Hội đã họp Ban Chấp hành thống nhất ra Nghị quyết thực hiện việc sáp nhập Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam: sau sáp nhập lấy tên chung là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh.

Chỉ đạo Hội xây dựng và thực hiện Đề án giải thể, sắp xếp tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo – Dạy nghề - Dịch vụ việc làm thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Theo đó giải thể Trung tâm và nhiệm vụ dạy nghề của Trung tâm, chuyển các nhiệm vụ còn lại của Trung tâm cho các Ban của Tỉnh Hội tiếp tục thực hiện.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về chính sách, phụ cấp đối với cán bộ Chữ thập đỏ, việc giao nhiệm vụ cho Hội Chữ thập đỏ, việc cấp kinh phí, mối quan hệ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh với Ban Dân vận, Ban Đảng của tỉnh, về lộ trình sau khi sáp nhập các tổ chức của tỉnh,

Các đại biểu cho ý kiến và thảo luận

Tác giả: Thu Hằng - Nguồn: MT