250 suất quà do Hội CTĐ của Công ty Vinacones được trao cho bà con nghèo Hà Tĩnh
17/04/2019 08:30
250 suất quà do Hội CTĐ của Công ty Vinacones được trao cho bà con nghèo Hà Tĩnh