Dự án” Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam- Giai đoạn 3” tại Hà Tĩnh
13/07/2019 01:39
Ngày 13/7/209, BQL Dự án Trung ương Hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội thảo triển khai Dự án” Tăng cường khả năng chống chị thiên tai tại miền Trung Việt Nam- Giai đoạn 3” tại Hà Tĩnh do Hội Chữ thập đỏ Mỹ viện trợ không hoàn lại.
Dự án” Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam- Giai đoạn 3” tại Hà Tĩnh

 

Dự án do Cơ qua phát triển quốc tế Hoa Kỳ (ÚSAID/OFDA) tài trợ cho Liên minh gồm 5 đối tác: Hội Chữ thập đỏ Mỹ/ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổ chức Catholic Relife Services, Plan International, Save the Children và HelpAge International tại Việt Nam, trong đó Hội Chữ thập đỏ Mỹ đóng vai trò điều phối, nhằm mục tiêu hỗ trợ chính quyền địa phương và các nhóm dễ bị tổn thương nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, thảm hoạ, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm hoạ gây ra. Giai đoạn 3 của dự án với tổng viện trợ 2,9 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ 180,450 người hưởng lợi và được triển khai tại 20 xã/ phường: trong đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam/Hội Chữ thập đỏ Mỹ triển khai tại 6 phường đô thị thuộc 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Tại Hà Tĩnh, dự án giai đoạn 3 được triển khai tại Phường Trần Phú và Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh ./.

 
Tác giả: Thu Hằng - Nguồn: Ban Truyền thông tỉnh hội